این محصول جهت حمل ایمن بار در فروشگاه ها، رستورانها، فست فودها، انبار ها و …. استفاده می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالابر فروشگاهی (اجرای تزئینات متناسب با دکور فروشگاه)

نوع سیستم: 1 به 2

برق: تکفاز

طرفیت 250 کیلوگرم

 

بالابر مخصوص انبار

نوع سیستم: 1 به1 (مستقیم از زیر)

برق: سه فاز

طرفیت : 500کیلوگرم